Cartografierea serviciilor și resurselor pentru persoanele cu autism în Dobrogea

Una dintre activitățile proiectului este analiza situației persoanelor (copii, tineri și adulți) cu autism/TSA și a serviciilor sociale din comunitate existente în județele regiunii Dobrogea (Constanța și Tulcea).

Echipa de implementare a redactat și trimis chestionare către instituții publice, primării, specialiști, părinți/tutori legali, tineri și adulți cu autism/TSA. Întrebările vizau, în funcție de specificul instituțiilor/persoanelor destinatare:

  1. numărul persoanelor cu autism/TSA pe grupe de vârstă (preșcolari 3-6 ani, elevi clase primare, gimnaziale și liceu 6-18, tineri 18+, adulți până în 35 de ani, adulți peste 35 ani), grad de handicap și localitate de domiciliu/ școală/ loc de muncă);
  2. servicii sociale existente în comunitate pentru copii, tineri și adulți cu dizabilități; respectiv nr celor care sunt adaptate la nevoile copiilor, tinerilor și adulților cu autism/TSA;
  3. existența programelor de formare-perfecționare pentru angajații care lucrează cu copii, tineri și adulți cu autism;
  4. dificultăți/ obstacole întâmpinate de autorități, instituții și profesioniști în oferirea unor servicii în acord cu nevoile reale ale persoanelor cu autism (copii, tineri-adulți) pentru incluziune reală în comunitate și viață cât mai independentă;
  5. problemele și nevoile reale ale familiilor

Instituțiile contactate din cele două județe, Constanța și Tulcea, și care au completat chestionarele, sunt: DGASPC, ISJ, CJRAE, CCD, AJOFM, DSJT, DGAS/DPAS. Chestionarul a fost trimis către toate UAT-urile/primăriile din cele două județe:

Constanța. Din cele 70 primării (11 urbane și 59 rurale) ale județului care au fost contactate, au răspuns 46 dintre care 9 urbane și 37 rurale.

Tulcea. Din cele 51 primării (6 urbane și 45 rurale) ale județului care au fost contactate, au răspuns 38 dintre care 5 urbane și 33 rurale.

Datele obținute vor fi folosite la analiza pe care o facem în acest proiect și care va constitui un punct de pornire în procesul nostru participativ prin care să găsim soluții pentru îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu autism – copii, tineri, adulți – și a familiilor lor din această regiune.

PĂRINȚII și TINERII ne pot trimite date despre nevoile lor reale actuale și sugestiile lor pentru îmbunătățirea vieții lor completând acest chestionar. Nu ratați ocazia de a vă face auzite nevoile!