Termeni și condiții de utilizare ale site-ului

 

1. SCOPUL TERMENILOR DE UTILIZARE

Prezenții Termeni și condiții de utilizare ale site-ului („Termenii de utilizare”) descriu regulile privind accesul și utilizarea de către dvs. (denumit in continuare „Utilizatorul”) a site-ului web autismdobrogea.ro (sub denumirea de „Autism Dobrogea”, „Asociația Autism Dobrogea”, sau „Website-ul”), care este deținut si gestionat de către Asociația Autism Dobrogea, cu sediul în Str. Asociației, nr. 1, Constanța România, reprezentată legal de către doamna XYZ – președinte.

Termenii de utilizare trebuie citiți împreună cu Politica noastră de confidențialitate și Politica privind modulele cookie.

Pentru întrebări și nelămuriri, ne puteți scrie la adresa contact@autismdobrogea.ro.

2. DEFINIȚII

Asociația Autism Dobrogea înseamnă autismdobrogea.ro

Utilizator înseamnă orice persoană care accesează și navighează pe site-ul nostru web.

GDPR înseamnă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor).

3. ACORDUL DUMNEAVOASTRĂ

Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni privind utilizarea de către dvs. a acestui Website, înainte de a-l folosi. Prin folosirea acestui Website, confirmați faptul că:

  • Aveți cel puțin 18 ani sau vârsta legală privind consimțământul în jurisdicția dvs. sau că aveți autorizație din partea tutorelui legal pentru a fi de acord cu Termenii de utilizare;
  • Sunteți de acord cu Termenii noștri de utilizare, Politica de confidențialitate și Politica privind modulele cookie. Dacă doriți să vă personalizați preferințele privind modulele cookie, vă rugăm să accesați Politica noastră privind modulele cookie.

4. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în conformitate cu legislația națională și europeană, inclusiv în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR). Atunci când ne contactați prin intermediul oricărui canal sau prin orice mijloace, sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu cele prevăzute în Politica noastră de confidențialitate.

5. CONDUITA UTILIZATORULUI

Prin utilizarea acestui Website, sunteți de asemenea de acord:

  • Să furnizați informații reale, complete și actualizate;
  • Să nu întrerupeți sau să interveniți în securitatea Site-ului, sau să abuzați în alt mod de acest Site web sau de orice alte servicii, resurse ale sistemului, conturi, servere sau rețele conectate la sau accesibile prin intermediul acestui Site web sau site-uri afiliate sau care au legătură cu acesta;
  • Să nu transmiteți prin intermediul sau pe acest Site web spam, scrisori în lanț, emailuri reclamă sau orice alt tip de email general nesolicitat către persoane sau entități care nu au fost de acord să primească astfel de emailuri;
  • Să nu încercați să obțineți acces neautorizat la acest Site web sau la părți din acest Site web care sunt restricționate accesului general; și
  • În general, să dați dovadă de o conduită neabuzivă și legală în ceea ce privește Site-ul nostru web, față de noi și față de oricare altă terță parte.

Ne rezervăm dreptul de a bloca accesul oricărui utilizator care încalcă regulile de mai sus și de a contacta autoritățile competente pentru daune.

6. CONȚINUTUL ȘI DISPONIBILITATEA WEBSITE-ULUI

Website-ul este destinat prezentării și promovării activității Asociației Autism Dobrogea. Materialele și informațiile de pe Website sunt publicate doar în scop informativ.

Putem înceta, modifica, suspenda sau întrerupe orice aspect al acestui Website, inclusiv disponibilitatea oricăror funcționalități, în orice moment și la discreția noastră. Putem elimina, modifica sau schimba în orice alt mod orice conținut, inclusiv cel al terților, de pe sau din cadrul acestui Website.

Putem, la propria discreție exclusivă, să impunem limite cu privire la anumite funcționalități ale Website-ului sau putem restricționa accesul dvs. la părți din sau la întregul Website, fără notificare sau asumarea răspunderii. Asociația Autism Dobrogea poate sista utilizarea de către dvs. a acestui Website în orice moment, la propria discreție exclusivă.

Informațiile și serviciile afișate pe Website fac obiectul modificărilor, fără notificare. Deși facem eforturi de a menține conținutul Website-ului nostru actualizat, nu ne asumăm obligația de a actualiza informațiile prezentate pe Website.

7. RĂSPUNDEREA UTILIZATORULUI

Sunteți de acord să ne despăgubiți pentru orice daune care pot rezulta din încălcarea acestor termeni, de către dvs. sau persoanele care acționează sub autoritatea dvs.

8. RĂSPUNDEREA NOASTRĂ

Informațiile de pe Website nu creează nicio obligație legală sau răspundere pentru noi sau afiliații noștri.

Acest Website și conținutul disponibil prin intermediul acestuia sunt furnizate „CA ATARE” și „CONFORM DISPONIBILITĂȚII” doar în scop informativ. Sunteți de acord în mod expres că utilizarea acestui Website, inclusiv tot conținutul și toate datele distribuite de, descărcate sau accesate din sau prin intermediul acestui Website, sunt pe riscul dvs.

În cea mai mare măsură permisibilă conform legii aplicabile și cu excepția celor convenite în mod expres în scris, Asociația Autism Dobrogea și afiliații săi, neagă orice garanții de orice tip, fie în mod expres sau tacite, inclusiv dar fără a se limita la, orice garanție comercială, de potrivire pentru un anumit scop și de neîncălcare.

9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Întreg conținutul furnizat pe acest Website, inclusiv dar fără a se limita la design, text, fotografii, grafice, alte fișiere, precum și selecția și organizarea acestora („Conținut”), este deținut de sau licențiat către Asociația Autism Dobrogea și/sau afiliații săi și protejat de legile aplicabile. Orice modificare, copiere, distribuire, clasificare, reproducere, republicare, descărcare, afișare, postare, transmitere sau vânzare în orice formă sau prin orice mijloace, în întregime sau parțial, se face în baza prevederilor legale în vigoare. Orice încălcare a dispozițiilor și prevederilor legale poate atrage răspundere civilă.

Toate mărcile comerciale de pe acest Site web, fie înregistrate sau nu, reprezintă mărci comerciale ale Asociația Autism Dobrogea și/sau ale afiliaților săi sau ale respectivilor proprietari sau titulari și nu pot fi copiate, imitate sau utilizate de către dvs., în întregime sau parțial.

Niciun conținut de pe acest Website nu va fi interpretat ca oferind vreun drept sau licență oricărei părți pentru orice drepturi de copyright, mărci comerciale, patente sau orice alte drepturi intelectuale de proprietate deținute de către noi sau afiliații noștri.

10. LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

Prezenții Termeni de utilizare sunt guvernați de legislația din România și orice dispute cu privire la aceștia vor fi soluționate de tribunalele competente din România. Vom încerca să soluționăm orice neînțelegeri în mod amiabil, în caz contrar disputele vor fi soluționate de către tribunalele competente din România, în conformitate cu legislația în vigoare.

11. MODIFICĂRILE ACESTOR TERMENI DE UTILIZARE

Putem modifica acești Termeni de utilizare periodic pentru a reflecta schimbările legislației aplicabile, ale politicilor noastre interne, ale site-ului web sau ale tehnologiei utilizate. Ori de câte ori reveniți pe website-ul nostru, vă rugăm să verificați data ultimei actualizări a acestor Termeni de utilizare și modificările relevante, dacă există.

12. LINKURI CĂTRE WEBSITE-URILE TERȚILOR

Acest Website poate conține linkuri către terțe site-uri web. Decizia de accesare a acestor link-uri vă revine în totalitate. Aceste linkuri nu constituie validare sau o recomandare din partea noastră și nu atrage răspunderea pentru website-urile la care facem trimitere, orice conținut, servicii sau produse disponibile pe și prin intermediul acestor website-uri sau pentru companiile asociate cu aceste website-uri. Nu revizuim și nu controlăm conținutul acestor website-uri ale terților. În mod explicit negăm orice răspundere pentru conținutul oricăror website-uri terțe ce au legătură cu acest Website și vă recomandăm să folosiți propria apreciere când accesați orice site web al terților la care face trimitere acest Website.

Ultima actualizare: Februarie 2023